Thẻ: đồng muối Long Điền

Nét đẹp lao động trên đồng muối Long Điền

Nét đẹp lao động trên đồng muối Long Điền

Ngày đăng: 28 - 05 - 2020 Lượt xem: 1067

Nghề làm muối truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ ở huyện Long Điền. Hình ảnh diêm dân hăng say cào muối trên ruộng làm nên nét đẹp lao động chất phác, hấp dẫn du khách. Cách TP.HCM 95 km, nhiều du khách tìm đến ruộng muối...