Thẻ: Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khởi Công Động Thổ

Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khởi Công Động Thổ

Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khởi Công Động Thổ

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 328

Lễ khởi công động thổ là lễ để bắt đầu xây dựng một công trình. Mỗi khi bắt đầu một công trình với quy mô khác nhau, việc đầu tiên thực hiện là tổ chức lễ khởi công đầy đủ. Mục đích thể hiện lòng thành đối với thần linh ngự...