5 ngày 4 đêm Du lịch Hồng Kông
8 ngày 7 đêm Du lịch Nga
5 ngày 4 đêm Du lịch Malaysia
10 ngày 9 đêm Du lịch Pháp
4 ngày 3 đêm Du lịch Hồng Kông
5 ngày 4 đêm Du lịch Hàn Quốc
3 ngày 2 đêm Du lịch Vũng Tàu
5 ngày 4 đêm Du lịch Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm Du lịch Đài Loan
1 25 26 27 28 29 32