4 ngày 3 đêm Du lịch Hà Nội
3 ngày 2 đêm Du lịch Vũng Tàu
3 ngày 2 đêm Du lịch Kiên Giang
2 ngày 1 đêm Du lịch Phan Thiết
3 ngày 2 đêm Du lịch Đà Nẵng
1 35 36 37 38