Thẻ: bưu điện

Khám phá bưu điện dưới đáy biển đầu tiên thế giới

Khám phá bưu điện dưới đáy biển đầu tiên thế giới

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 1003

Công việc của Vira Timbaci tương tự nhiều nhân viên bưu điện trên thế giới ngoại trừ nhiệm vụ quản lý một hộp thư độc đáo nằm dưới nước. Là đảo quốc cách phía đông bắc Australia hơn 1.600 km, Vanuatu sở hữu bưu điện dưới đáy biển nổi...