Thẻ: Mù Cang Chải

Cảnh sắc tuyệt đẹp Mù Cang Chải mùa nước đổ

Cảnh sắc tuyệt đẹp Mù Cang Chải mùa nước đổ

Ngày đăng: 10 - 06 - 2020 Lượt xem: 919

Tháng 5, thung lũng Cao Phạ khoác lên mình màu áo mới, với những mảng màu của ruộng bậc thang đang làm đất, đổ nước và gieo mạ. Mù Cang Chải mỗi năm làm một vụ lúa. Tháng 5, 6 là thời điểm cày ải, gieo mạ và cấy...