Thẻ: Tổ Chức Sự Kiện Chạy Roadshow

Tổ Chức Sự Kiện Chạy Roadshow

Tổ Chức Sự Kiện Chạy Roadshow

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020 Lượt xem: 473

Tổ Chức Sự Kiện Chạy Roadshow là hình thức tuy cũ nhưng khác được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến. Roashow là một trong những hình thức quảng cáo ngoài trời được người làm marketing rất ưa chuộng. Trong tổ chức sự kiện, người ta thường dùng hoạt động roadshow để...