Thẻ: Tổ Chức Sự Kiện Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại

Tổ Chức Sự Kiện Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại

Tổ Chức Sự Kiện Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 1069

Mục đích của hoạt động Xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cho kinh doanh của thương nhân hiệu quả hơn. Mở rộng hợp tác kinh tế liên ngành – liên vùng – liên quốc gia. Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức để kết nối 2 bên cung...