Thẻ: Tổ Chức Sự Kiện Triển Lãm

Tổ Chức Sự Kiện Triển Lãm

Tổ Chức Sự Kiện Triển Lãm

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 4003

Triển lãm (tiếng Anh: exhibition) là việc tổ chức trưng bày vật phẩm, tranh ảnh hoặc hàng hoá. Tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định. Mục đích giới thiệu, quảng bá đến mọi người trong xã hội, cộng đồng. => Triển lãm có hai loại chính...