Visa

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA MỸ

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA MỸ

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 180

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo tăng mức phí xử lý hồ sơ Visa từ 30/05/2023 Phí thị thực Hoa Kỳ sẽ áp dụng giá mới sau 30/5. DANH MỤC HỒ SƠ GIA HẠN VISA MỸ: 02 tấm Hình 5×5 nền trắng, chụp mới, không đeo kính, nhìn...

DỊCH VỤ VISA LẺ

DỊCH VỤ VISA LẺ

Ngày đăng: 26 - 10 - 2023 Lượt xem: 255

...