Thẻ: Osaka

Hồ hoa cẩm tú cầu ở Osaka

Hồ hoa cẩm tú cầu ở Osaka

Ngày đăng: 03 - 06 - 2020 Lượt xem: 2055

Những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc nổi lênh đênh trên mặt hồ, trở thành nét đặc trưng ở đền Kyuanji, Osaka. Đền Kyuaniji nằm giữa hai ngọn đồi, được xây dựng vào năm 725, là một trong những nơi ngắm hoa cẩm tú cầu nổi tiếng ở...