Từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

2 ngày 2 đêm Du lịch Kiên Giang
2 ngày 1 đêm Du lịch Hồ Chí Minh
2 ngày 2 đêm Du lịch Đà Lạt
2 ngày 1 đêm Du lịch Mộc Châu
Du lịch Nha Trang
2 ngày 1 đêm Du lịch Phan Thiết
1 Ngày Du lịch Huế