Từ 500.000 - 1.00.000 VNĐ

01 ngày Du lịch Miền Tây
2 ngày 1 đêm Du lịch Vũng Tàu
3 ngày 2 đêm Du lịch Mộc Châu
1 Ngày Du lịch Đà Nẵng