Từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ

4 ngày 3 đêm Du lịch Nhật Bản
4 ngày 3 đêm Du lịch Hồng Kông
5 ngày 4 đêm Du lịch Hàn Quốc