Từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

6 ngày 5 đêm Du lịch Indonesia
4 ngày 3 đêm Du lịch Trung Quốc
6 ngày 5 đêm Du lịch Malaysia
5 ngày 4 đêm Du lịch Đài Loan
5 ngày 4 đêm Du lịch Trung Quốc
4 ngày 3 đêm Du lịch Hồng Kông
1 2