Từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA
6 ngày 5 đêm Du lịch Indonesia
PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI
4 ngày 3 đêm Du lịch Trung Quốc
MỘT HÀNH TRÌNH 2 ĐIỂM ĐẾN SINGAPORE – MALAYSIA
6 ngày 5 đêm Du lịch Malaysia
KHÁM PHÁ QUỐC ĐẢO ĐÀI LOAN
5 ngày 4 đêm Du lịch Đài Loan
KHÁM PHÁ PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI
5 ngày 4 đêm Du lịch Trung Quốc
KHÁM PHÁ HỒNG KÔNG – THẨM QUYẾN
4 ngày 3 đêm Du lịch Hồng Kông
1 2