Du lịch Trung Quốc

6 ngày 5 đêm Du lịch Trung Quốc
4 ngày 3 đêm Du lịch Trung Quốc
6 ngày 5 đêm Du lịch Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Du lịch Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Du lịch Hồng Kông